Algemene voorwaarden

 1. De woning bekend als LA CROIX (“de woning”) wordt aangeboden voor vakantieverhuur onder voorbehoud van bevestiging door P.K. MARTIN (“de eigenaar”) aan de huurder (“de klant)
 2. Om het eigendom te reserveren, moet de klant het boekingsformulier invullen en ondertekenen en het samen met de betaling van de eerste niet-restitueerbare aanbetaling (25% van de totale huurprijs) retourneren. Na ontvangst van het boekingsformulier en de aanbetaling stuurt de eigenaar een bevestigingsverklaring. Dit is de formele acceptatie van de boeking.
 3. Het saldo van de huur dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de huurperiode betaald te worden (voor exclusieve boekingen van alle cottages samen zal het saldo niet minder dan 12 weken voor aanvang van de huurperiode betaald worden). Voor de vervaldatum wordt een factuur verzonden. Als de betaling niet op de vervaldag is ontvangen, behoudt de eigenaar zich het recht voor om schriftelijk (per e-mail of post) te melden dat de reservering is geannuleerd. De klant blijft aansprakelijk voor het betalen van het saldo van de huur, tenzij de eigenaar in staat is om het onroerend goed opnieuw te verhuren. In dat geval is artikel 8 van deze boekingsvoorwaarden van toepassing. Voor reserveringen die binnen acht weken voor aanvang van de huurperiode zijn gemaakt, is volledige betaling vereist op het moment van boeking.
 4. In overeenstemming met de Franse wetgeving zijn de huisjes en de speelkamer op het terrein strikt verboden om te roken. De klant stemt ermee in zich aan deze regelgeving te houden.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan honden mee te nemen in de cottage (s) of op het terrein van de Accommodatie. De eigenaar heeft gegevens van lokale hondenoppassers en kennels. Vraag van tevoren naar de accommodatie voor huisdieren als u van plan bent om met huisdieren te reizen. Klanten die met huisdieren aankomen, mogen niet in de accommodatie verblijven en worden geacht te hebben geaccepteerd dat hun boeking onmiddellijk zonder restitutie wordt geannuleerd.
 6. Wij accepteren geen luidruchtige feesten. Wij bieden een rustige locatie voor rustige vakanties en evenementen. Wij accepteren geen vrijgezellenfeesten. Klanten die bij La Croix Gites verblijven, moeten het recht van andere klanten die bij La Croix Gites verblijven (en de eigenaren die hier ook wonen) respecteren om van rust en stilte te genieten. De klant stemt er namens iedereen bij de reservering ook mee in om niet te handelen op een manier die de bewoners van aangrenzende panden zou storen.
 7. De huur van linnengoed (inbegrepen in de prijs van de cottagehuur) omvat lakens, dekbedden en dekbedovertrekken (seizoensgebonden) en kussenslopen, theedoeken, handdoeken en badhanddoeken, maar exclusief zwembad- / strandlakens.
 8. Alle verschuldigde kosten (aan de eigenaar en / of een derde partij) die tijdens de huurperiode ontstaan (bijv. Maaltijden, babysits, fietsverhuur) dienen voor vertrek ter plaatse met de eigenaar te worden verrekend.
 9. a) Klanten die rechtstreeks bij de Eigenaar en / of via de website van de Eigenaar hebben geboekt: In plaats van een restitueerbare borg, stemt de klant ermee in om de eigenaar op de hoogte te stellen van eventuele schade / breuken aan het pand. Verder stemt de klant ermee in om door de eigenaar te worden gefactureerd voor eventuele schade / breuk aan het onroerend goed veroorzaakt tijdens en voortvloeiend uit het verblijf van de klant. Vergoeding voor schade / breuk is normaal gesproken beperkt tot de kosten van vervanging of herstel van de schade / breuk en de gevolgen van de schade / breuk. b) Klanten die hebben geboekt via een online reisagent / intermediair boekingsbedrijf (ORB): Klanten zijn bovendien gebonden aan de algemene voorwaarden die specifiek zijn voor de vakantie ‘zoals geadverteerd door de eigenaar’ via de ORB. Dit omvat mogelijk (en is niet beperkt tot) betaling van een volledig restitueerbare borg voor schade / breuk bij aankomst / inchecken bij de accommodatie. De vereiste borgsom wordt via de ORB bekendgemaakt (bedrag niet meer dan 250 € per huisje). Indien een borgsom verschuldigd is, stemt de eigenaar ermee in om de borg binnen 24 uur na het uitchecken van de klant uit de accommodatie volledig terug te betalen, behoudens geen bewijs van schade / breuk (veroorzaakt tijdens en voortvloeiend uit het verblijf van de klant) aan het pand dat wordt gevonden. In het geval van een claim voor schade / breuk zal de Eigenaar de Klant volledig factureren met schriftelijk en fotografisch bewijs van de schade / breuk en zal de Klant het restant van de waarborgsom terugbetalen. Vergoeding voor schade / breuk is normaal gesproken beperkt tot de kosten van vervanging of herstel van de schade / breuk en de gevolgen van de schade / breuk.
 10. Onder voorbehoud van de clausules 2 en 3 hierboven, zullen in geval van annulering, restitutie van betaalde bedragen plaatsvinden als de eigenaar in staat is om de woning opnieuw te verhuren en zullen eventuele kosten of verliezen die daarbij ontstaan worden afgetrokken van het restitueerbare bedrag. De klant wordt sterk aanbevolen om een uitgebreide reisverzekering af te sluiten (inclusief annuleringsdekking) en om volledige dekking te hebben voor de persoonlijke bezittingen van de partij, openbare aansprakelijkheid enz. Aangezien deze niet worden gedekt door de verzekering van de eigenaar.
 11. De huurperiode begint om 16.00 uur op de eerste dag en eindigt om 10.00 uur op de laatste dag, tenzij de eigenaar schriftelijke toestemming heeft gegeven. De verhuurder is niet verplicht de accommodatie aan te bieden voor het aanvangstijdstip en de opdrachtgever heeft geen recht op bewoning na het aangegeven tijdstip.
 12. Het maximum aantal dat in elk huisje op het terrein mag verblijven, mag het aantal vermeld in de La Croix Spa-advertenties niet overschrijden, tenzij de eigenaar schriftelijke toestemming heeft gegeven. De eigenaar behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan klanten met extra mensen in hun gezelschap. Elke overeengekomen extra bezetting wordt in rekening gebracht tegen een vaste prijs van 25 € per persoon / per nacht. In geen geval mag het maximale aantal klanten dat in het pand verblijft hoger zijn dan 30.
 13. De klant gaat ermee akkoord een attente huurder te zijn en goed voor het pand te zorgen en het aan het einde van de huurperiode schoon en netjes achter te laten. Hoewel een eindschoonmaak bij onze prijzen is inbegrepen, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de klant te factureren voor extra schoonmaakkosten als de klant het pand in onaanvaardbare staat achterlaat. De Klant stemt er ook mee in om niet te handelen op een manier die overlast zou veroorzaken voor degenen die in naburige eigendommen wonen.
 14. De opdrachtgever zal eventuele gebreken in het pand onverwijld melden aan de eigenaar of defecten aan de apparatuur, installaties, machines of toestellen in het pand, de tuin, het zwembad, de sauna of de jacuzzi en er zullen zo spoedig mogelijk regelingen voor reparatie en / of vervanging worden getroffen. als mogelijk.
 15. De eigenaar is niet aansprakelijk jegens de klant:

  voor enig tijdelijk defect of onderbreking in de levering van openbare diensten aan het Eigendom, noch met betrekking tot enige uitrusting, installatie, machine of apparaat in het Eigendom, de tuin, de Hot Tub, de sauna of het zwembad;

  voor enig verlies, schade of letsel dat het gevolg is van ongunstige weersomstandigheden, oproer, oorlog, stakingen of andere zaken buiten de controle van de Eigenaar;

  voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt aan of geleden door de Klant indien het Eigendom zal worden vernietigd of substantieel beschadigd vóór het begin van de huurperiode en in elk dergelijk geval zal de Eigenaar, binnen zeven dagen na kennisgeving aan de Klant, terugbetalen aan de Klant alle bedragen die eerder zijn betaald met betrekking tot de huurperiode.

  voor enig verlies of ongemak veroorzaakt of geleden door de opdrachtgever indien de woning vóór aanvang van de huurperiode wordt verkocht. In geval van verkoop van het onroerend goed zal de eigenaar alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het vakantiecontract van de klant onder de nieuwe eigenaar kan worden voortgezet. In een dergelijk geval zal de eigenaar de klant op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en zal de klant de mogelijkheid hebben om het contract te annuleren en een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen te ontvangen.

 16. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de klant hoger zijn dan het bedrag dat aan de eigenaar is betaald voor de huurperiode.
 17. Dit contract wordt in alle opzichten beheerst door het Franse recht, inclusief de vorming en interpretatie. Alle procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit contract kunnen worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank in Frankrijk.

LET OP dat deze boekingsvoorwaarden zullen worden opgenomen op onze bevestigingsfactuur / verklaring.